Pierwszy
drugi
trzeci
czwarty
piaty

Szkolenie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 12-22 lipca 2009

Już po raz szósty spotykamy się ze studentami Kierunku Ratownictwo Medyczne Collegium Medicum na szkoleniu z technik ratownictwa górskiego oraz wodnego. Kolejny raz program stworzony przez pracowników Firmy Eiger okazał się wyjątkowym szkoleniem. Studenci podczas dziewięciu dni kursu zapoznali się z podstawowymi technikami ratownictwa w ekstremalnych warunkach min. na skałach oraz w górskiej rzece.
Dzięki tym zajęciom młodzi ratownicy sprawdzili swoje predyspozycje do pracy w nietypowych warunkach. Rewelacyjna pogoda sprzyjała realizacji programu.
Po raz pierwszy studenci ratownictwa medycznego mieli możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień na ratownika basenowego.